Produkten har lagts till i varukorgen!
Svenska

Köpvillkor

 

Allmänt

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Mon.Zon Sverige AB:s (MonZons) hemsida (monzon.se) är i förekommande fall registrerade varumärken. De uppgifter som lämnas härigenom utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet. Fakta- och prisuppgifter lämnas alltid med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, inkorrekt angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning m.m. Publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller grafiska/typografiska fel. Mon.Zon Sverige AB (MonZon) friskriver sig från allt ansvar vad gäller sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

 

MonZons aktuella köpvillkor och produktinformation visas alltid på hemsidan och ersätter alla tidigare publicerade villkor från MonZon. Vid eventuell skillnad mellan köpvillkor, priser eller produktinformation angivna på hemsidan och övriga publikationer som t.ex. trycksaker har hemsidan företräde. MonZon förbehåller sig rätten till ändring av information närsomhelst inklusive - men ej begränsat till - priser, tekniska specifikationer, produkterbjudanden, faktauppgifter m.m. utan föregående avisering.

 

Priserna på hemsidan uppdateras i realtid. Priserna är angivna i svenska kronor (SEK, EUR, DKR & NOK) exklusive moms om inte användaren aktivt väljer annat. Mellan MonZon och köpare gäller priset på hemsidan om inget annat särskilt har avtalats. Sedvanlig kreditprövning genomförs när köpare vill handla mot faktura (kredit). Internationella exportaffärer genomförs endast mot förskottsbetalning, bankgaranti eller remburs.

 

Force majeure innebär att MonZon aldrig kan hållas ansvarigt för hinder som står utanför vår kontroll - som exempelvis produktions- och transportstörningar, blixtnedslag, långvariga strömavbrott, strejker eller andra oförutsedda händelser.

 

 

Leveransvillkor

Köpare som vill hämta sin beställning på något av MonZons lager i Sätila eller Norsborg kan oftast göra det samma dag som beställningen mottages. Om nödvändigt ser MonZon till att godset lastas på köparens transport men köparen ansvarar alltid personligen för att godset är ordentligt fastspänt när godset står på transporten. Under högsäsong kan leveranstiden vara längre. Om en vara är tillfälligt slut eller om en vara ej är lagervara är leveranstiden längre. I förekommande fall meddelas köparen.

 

Om köparen beställer frakt anlitar MonZon i de flesta fall fraktbolaget DHL. Normal leveranstid beroende på geografi är då 1-3 arbetsdagar. MonZon tar aldrig ekonomiskt eller annat ansvar överhuvudtaget för eventuella förseningar beroende på anlitat fraktbolag. Aktuellt fraktpris presenteras automatiskt och redovisas i kassan på hemsidan. Fraktpriset beror på vad försändelsen väger, om den är skrymmande, om den måste levereras på pall eller i häck, transportavstånd, hur många kollin försändelsen omfattar m.m.

 

För tillfället går det att "lura" fraktsystemet på hemsidan under vissa särskilda omständigheter. Om det mot förmodan skulle drabba just dig så kommer vi att kontakta dig och helt enkelt fråga om du fortfarande vill ha din order med det korrekta fraktpriset.

 

Beställningar mottagna arbetsdagar innan kl. 08:45 kan normalt skickas från något av MonZons lager samma dag. Vid leverans ansvarar alltid köparen för att skyndsamt kunna lossa godset från fordonet när så krävs för att undvika extra transportkostnader. Det görs förslagsvis med gaffeltruck eller liknande.

 

Vid nationella transporter övergår risken för godset till köparen först efter leverans. Vid eventuell returfrakt står köparen för risken hela vägen fram till MonZons lager. Vid internationella exportaffärer övergår risken för godset till köparen vid avlämnandet till fraktbolaget om inget annat har överenskommits.

 

Leverans som ej lösts ut eller som har levererats till köparen men ej accepterats utan gått i retur till MonZon debiteras aktuell fraktavgift plus moms för att täcka MonZons transport- och administrationskostnader.

 

 

Reklamation

Köparen skall vid leveranstillfället alltid kontrollera hela beställningen för att verifiera att godset är felfritt. För att åberopa felaktig vara (ang. transportskada, se nedan) måste köparen reklamera varan till MonZon omgående, dock senast 7 dagar från leveransmottagandet.

 

Vid reklamation skall köparen kontakta MonZon kundcenter via kontakt på hemsidan och uppge order- eller fakturanummer samt orsak till reklamationen. Efter att köparen har fått bekräftelse på att MonZon har emottagit reklamationen har köparen ytterligare 10 dagar på sig att se till att varan kommer MonZon tillhanda. Om reklamationen anländer efter 10 dagar kommer inte MonZon att avhjälpa felet och köparen måste då själv stå för redan uppkomna och framtida transportkostnader.

 

MonZon förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av en hanteringsavgift på 500 kr plus moms till köparen om varan ej visar sig vara felaktig och reklamationen därmed ej accepteras. Köparen måste då själv stå för redan uppkomna och framtida transportkostnader.

 

Transportskada måste av köparen vid mottagandet omedelbart rapporteras på transportörens fraktsedel för att MonZon överhuvudtaget skall få möjlighet att kunna hjälpa köparen att få någon form av kompensation från aktuellt fraktbolag. Transportskadan skall också samma dag som leveransmottagandet anmälas till MonZon kundcenter via kontakt på hemsidan.

 

Föreligger fel som MonZon ansvarar för åtar sig MonZon att efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans, kreditering eller att återbetala köpeskillingen. MonZons ansvar till följd av fel i produkt är begränsat till vad som anges i dessa köpvillkor. MonZon bär således inget direkt eller indirekt ansvar för exempelvis - men ej begränsat till - felbeställningar, leveransförseningar, skadebringande egenskaper, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete och/eller annan ekonomisk skada.

 

 

Ångerrätt

MonZon följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets riktlinjer. Privatpersoner som handlar via Internet eller telefon har enligt distansavtalslagen rätt att efter mottagandet returnera beställda varor i samma skick som de var vid mottagandet utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska dock lämnas MonZon kundcenter via kontakt på hemsidan snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar från det att varan mottagits. Specialbeställda varor som exempelvis kederdukar går tyvärr aldrig att ångra köp av. Specialbeställda varor är varor som vi inte kan ha i lager.

 

MonZon erbjuder 10 dagars nöjd-kund-garanti vilket innebär att företag (eller köpare som har handlat utanför distansavtalslagen) har rätt att utan anledning inom 10 dagar efter mottagandet returnera beställda varor i samma skick som de var vid mottagandet. Observera att 10 dagars nöjd-kund-garantin aldrig gäller vid leasing. Köparen står alltid för samtliga transportkostnader som uppstår vid nyttjande av nöjd-kund-garantin.

 

 

Garanti

MonZon lämnar 10 års garanti mot tillverkningsfel på sina produkter tillverkade i aluminium och stål. Undantag är följande produkter: PVC-produkter, kederdukar, stålinplankning, plywoodprodukter, rörliga delar, träsparklister, elektriska motorer och trådlösa fjärrkontroller som alla har 1 års garanti. MonZon lämnar inga ytterligare garantier utöver det specificerade. Garantin gäller aldrig förslitningsskador eller handhavandefel. I de fall MonZon har renoverat exempelvis en begagnad plattform och bytt ut en plywoodskiva mot en ny glasfiberskiva gäller 1 års garanti för hela produkten. I de fall köparen monterar en ny glasfiberskiva på egen hand måste köparen se till att följa MonZons direktiv för att garantin ens skall gälla 1 år.

 

 

Betalningsvillkor

- Klarna Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till MonZon. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas köparen genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning, delbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ.

 

- Klarna Faktura

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter och betalar alltid efter leveransmottagandet.

 

Få alltid hem varan innan du betalar

Betalningstid - alltid 14 dagar

Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter

Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*

Ladda ner dina fakturor från klarna.se

Möjlighet till delbetalning

 

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50 kr samt dröjsmålsränta om 26%. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen i brevlådan med posten. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

 

* Gäller ej för specialtillverkade varor som exempelvis kederduk/PVC-dukar.

 

- Klarna Konto

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

 

Få alltid hem varan innan du betalar

Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet

Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter

Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura

Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad

En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp

Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

 

Vid ett köp om 10 000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19.90% vilket motsvarar en effektiv ränta om 29.22%. Kreditköpspriset är 11 458 kr. Antalet delbetalningar är 12 st. och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under 1 års tid.

 

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen i brevlådan med posten.

 

Läs mer: Allmänna villkor
Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
 

- Förskottsbetalning

Du sätter in pengar i förväg på MonZons bankkonto eller bankgiro. Efter att du skickat din beställning i kassan får du information på skärmen samt via e-post hur du går tillväga.

 

 

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

MonZon är personuppgiftsansvarig för de uppgifter köparen lämnar till MonZon. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra MonZons åtaganden gentemot köparen samt i marknadsföringssyfte. Köparen kan när som helst ändra sina uppgifter (inklusive avbeställa direktutskick) genom att avprenumerera eller kontakta MonZon kundcenter.

 

 

SMS-utskick

Mobiltelefonnumret köparen anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör köparens beställning.

 

 

Särskilda programvaruvillkor

Vid köp av programvaran ScaffCAD erhåller köparen inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda köpvillkor/licensavtal som tecknas vid anskaffning av programvaran.

 

 

Copyright och varumärken

Allt innehåll på hela webbsajten monzon.se är: Copyright © 2023 Mon.Zon Sverige AB. All Rights Reserved. Med ensamrätt.

 

Kategorier
Handla
Information