Produktet har blitt lagt til i handlekurven din!

Værbeskyttelse (aluminium)

 

Väderskydd är en växande marknad eftersom kraven på skyddade byggnads- och underhållsarbeten ökar. Vi har arbetat tillsammans med ställningsmontörer och användare från hela världen för att ta reda på problemområden som behöver lösas och deras krav på ett väderskyddssystem som är redo för framtiden. Kraven var tydliga: Ställningsmontörer och användare vill ha ett väderskydd som kan utformas och analyseras för laster enligt SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1 och SS-EN 16508:2015.

Systemet ska vara lätt och flexibelt för att förbättra ergonomiska och miljömässiga aspekter utan kompromisser på säkerheten för ställningsmontörerna. Stopptiden bör minskas för huvud- och underleverantörer. Fastighetsägare och slutanvändare bör skyddas mot skador från regn, snö och vind för att sänka kostnaderna.

 

MonZon väderskydd är flexibelt, lättvikt och sparar tid!

PROTECT IT™ är ett modulärt system baserat på DNA:t från vårt ställningssystem. Det ger dig möjligheten att bygga asymmetriska och symmetriska sadeltak eller mansardtak som möjliggör stor flexibilitet av designen. Du kan välja en eller två takdukar beroende på krav och lokala väderförhållanden. Något som bidrar ännu mer till flexibiliteten hos PROTECT IT™ väderskydd är det faktum att dukarna kan tas bort i de taksektioner som inte behöver stagning så att maskiner eller annat skrymmande material kan kranas på plats.

Hydroenergi är huvudkällan till den energi som används till att extrudera och producera komponenterna. Vårt väderskydd är tillverkat av högkvalitativt och återvinningsbart aluminium. Detta sänker även transportkostnaderna vilket gör aluminium till det bästa miljövalet för väderskydd.

Med smart aluminiumdesign och få komponenter överstiger MonZon väderskydd konkurrensen vad gäller enkel montering, effektiv lagring och minimala transportbehov. Med få komponenter och balklängder på 3.0, 2.0, 1.0 och 0.5 m går installationen av ert väderskydd snabbt och enkelt. Takbalken på 3.0 m är basen i väderskyddet men du kan också sätta ihop en blandning av balklängder med bibehållen hållfasthet. Inte bara för att optimera väderskyddets spännvidd utan också för att utnyttja materialet mer effektivt. Se en artikel i tidningen AKTUELLA BYGGEN.

 

Gå till www.monzonscaffold.com för full presentation av PROTECT IT™

 

Kategorier
Kundeområde