Produkten har lagts till i varukorgen!

Taksystem - Tak över tak

VÄDERSKYDD är en växande marknad eftersom kraven på skyddat byggnads- och underhållsarbete ökar.

Vi har arbetat tillsammans med ställningsbyggare och användare från hela världen för att hitta problemområden som måste lösas och deras krav på ett tillfälligt väderskyddssystem redo för framtiden.

Kraven var tydliga: ställningsmontörer och användare vill endast ha ETT SYSTEM som kan UTFORMAS och ANALYSERAS för belastningar enligt SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1 och SS-EN 16508:2015.

Systemet måste vara LÄTT, FLEXIBELT och STARKT för att förbättra ERGONOMISKA och MILJÖMÄSSIGA aspekter med INGA kompromisser på SÄKERHETEN. DRIFTSTOPP bör reduceras för huvud- och underleverantörer. Fastighetsägare och slutanvändare måste skyddas från REGN-, SNÖ- och VINDSKADOR för att kunna sänka KOSTNADER.

Ett tillfällig väderskyddstak som är konstruerat för fri spännvidd upp till 50m!

 

Gå till www.monzonscaffold.com för full presentation av MonZon PROTECT IT™

 

Kategorier
Övrigt